Volg ons via: Like ons:

MedAxi BV optimaliseert zijn/haar patientenservice door middel van deze internetpagina’s.

24 uur per dag kunnen bezoekers van de site informatie krijgen over aan gezondheid gerelateerde onderwerpen. MedAxi / de praktijkhouder aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de (ook door derden) aangeboden informatie op de website en/of informatie welke via een doorlink(s) wordt bezocht. Hieronder valt onder meer, maar niet uitsluitend, het inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werk(en) of het anderszins in strijd handelen met de intellectuele eigendomsrechten van derden.