Volg ons via: Like ons:

 

Privacyverklaring Fysiotherapie & ShockWave Doetinchem
Dit beleid is aangepast op 2 mei 2018.

Met ons beleid willen we voldoen aan de (nieuwe) per 25 mei 2018 geldende privacywetgeving (AVG). Wij zijn ons er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen.

Fysiotherapie & ShockWave Doetinchem en haar gegevensverwerking
Fysiotherapie & ShockWave Doetinchem gaat zeer zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Deze gegevens gebruiken we in een beveiligde omgeving om u een goede service te bieden, uw bezoek en uw websitebezoek te optimaliseren, om transacties goed uit te kunnen voeren en om u van noodzakelijke en/of relevante informatie te kunnen voorzien. Denk aan: een brochure sturen per post, emailings verzenden, gewijzigde openingstijden doorgeven, waarschuwen voor parkeerdrukte, annuleringen melden enz. Wij willen uw bezoek aan onze praktijk van het begin tot het eind zo goed mogelijk maken.

We hebben de onderstaande persoonsgegevens van u:  Naam-adres-woonplaats, Telefoonnummer(s), Emailadres, Geslacht, Geboortedatum, Verzekeraarsgegevens

Onze medewerkers gaan uiteraard vertrouwelijk met uw gegevens om. Wilt u uit ons bestand gehaald worden, dan kunt u dit telefonisch regelen.

Bewaartermijn gegevens
Fysiotherapie & ShockWave Doetinchem bewaart de gegevens zolang u een actieve gast bent. Na 7 jaar van inactiviteit worden uw gegevens automatisch omgezet zodat ze niet meer herleidbaar zijn naar u als persoon. Dit heet anonimiseren. Uw persoonsgegevens worden dus verwijderd.

Communicatie
Wanneer u een e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Fysiotherapie & ShockWave Doetinchem of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Derden
Wij zullen uw gegevens niet ter beschikking stellen aan derden. De informatie wordt niet met derden gedeeld. In enkele gevallen kan de informatie intern gedeeld worden. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Cookies-beleid
Op de website van Fysiotherapie & ShockWave Doetinchem maken we gebruik van functionele en analytische cookies. Dat zijn kleine bestandjes met informatie die op uw computer worden geplaatst. Hiermee meten wij het bezoek op onze website en optimaliseren we onze website. We gebruiken Google Analytics om het gedrag van onze websitebezoekers te analyseren. Hierbij worden geen persoonsgegevens opgeslagen of aan derden verstrekt. We hebben een bewerkersovereenkomst met Google afgesloten. De gegevens worden versleuteld en anoniem bewerkt. Op dit moment (mei 2018) doen wij niet aan re-marketing of advertenties. Klikt u op een YouTube- filmpje op onze website, dan herkent YouTube een volgende keer wel uw interesse, maar de social media ontvangen geen persoonsgegevens van u.

Cookies aan- en uitzetten
In onze cookiemelding op onze website kunt u per categorie cookies accepteren. De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en –services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.

Privacy-beleid
Dit privacy-beleid is van toepassing op de diensten van Fysiotherapie & ShockWave Doetinchem. U dient zich ervan bewust te zijn dat Fysiotherapie & ShockWave Doetinchem niet verantwoordelijk is voor het privacy-beleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacy-beleid te accepteren.

Wijzigingen in ons privacy-beleid 
Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op onze website. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van onze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Vragen en feedback
We controleren regelmatig of we aan dit privacy-beleid voldoen. Als u vragen heeft over dit privacy-beleid, kunt u contact met ons opnemen via info@fysiotherapiedoetinchem.com . Onze privacy-officer draagt zorg voor uw gegevensbescherming. Voor vragen kunt u ook bellen naar 0314-394222

Waarom moet ik bij aanmelding mijn persoonsgegevens doorgeven?
Wij hebben deze gegevens nodig voor het declareren aan de zorgverzekeraars. Fysiotherapie & ShockWave Doetinchem verkoopt niets anoniem. Alleen dan kunnen wij een hoog serviceniveau garanderen. We kunnen indien gewenst contact opnemen als er eerder een behandelplek vrijkomt.

Je mag niet meer gegevens vragen van een client/patient dan nodig is. Bijv. aanmelden voor een nieuwsbrief zou moeten kunnen met alleen een emailadres. Men kan zich bij Fysiotherapie & ShockWave Doetinchem niet aanmelden voor een nieuwsbrief o.b.v. alleen een emailadres. Dit is een bewuste keuze geweest in het verleden, om spam tegen te gaan en gerichte emailings en nieuwsbrieven te kunnen sturen hebben wij meer gegevens nodig

Geven wij gastgegevens aan derden?
Nee. Wij geven nooit gegevens aan derden. Wij gebruiken de gegevens alleen voor transacties met Fysiotherapie & ShockWave Doetinchem. Zie ook ons Cookies-beleid. Wie kan er bij de gegevens uit de database komen? 
Medewerkers die bij de administratie werken moeten bij de gegevens kunnen om ze te wijzigen of te gebruiken. Deze medewerkers hebben een eigen inlog en wachtwoord. Zij ondertekenen een geheimhoudingsverklaring. Alle gegevens en informatie zijn vertrouwelijk en men is zich daarvan bewust.
Met onze leverancier van ons declaratiesysteem en onze website-host die voor het onderhoud zorgen, hebben we een verwerkersovereenkomst afgesloten.

Heeft Fysiotherapie & ShockWave Doetinchem een privacy-officer?
Fysiotherapie & ShockWave Doetinchem heeft geen aparte privacy-officer of data-officer (functionaris voor de gegevensbescherming) in dienst, maar de behandelaar heeft de verantwoording hiervoor uit hoofde van zijn functie. Eventuele datalekken melden behoort ook tot de taken van deze functionaris.

Is de omgeving veilig?
Ja, zowel de declaratie-omgeving als de website-omgeving zijn beveiligd. Te herkennen aan het slotjes-symbool. De gegevens die wij opslaan hebben overigens geen hoog privacy-risico.