Volg ons via: Like ons:

Fysiotherapie

De fysiotherapeut is dé deskundige als het gaat over het menselijke bewegingsapparaat. Hij behandelt patiënten die in het dagelijkse leven
belemmerd worden bij het bewegen. Nederland kent ongeveer 16.000 fysiotherapeuten die werkzaam zijn in zelfstandige
praktijken, gezondheidscentra, ziekenhuizen, revalidatiecentra, verpleeghuizen en, steeds vaker, op de bedrijfsvloer.
De fysiotherapeut behandelt individuele of groepen patiënten. Naast de behandeling, die onder meer kan bestaan uit oefentherapie en massagetherapie, zet de fysiotherapeut zijn deskundigheid ook preventief in: bijvoorbeeld bij het adviseren of begeleiden van patiënten.

De behandeling van de fysiotherapeut kan verschillende doelen hebben. Bijvoorbeeld het verbeteren van het bewegend functioneren, het in stand houden ervan en het voorkomen van nieuwe klachten. Soms zal hij ook patiënten begeleiden om met een beperking te leren leven en hem helpen om bijvoorbeeld weer aan het werk te kunnen. De laatste jaren gaat veel aandacht uit naar de preventieve gezondheidszorg. De fysiotherapeut speelt een belangrijke rol in het voorkomen van ziekten en klachten en baseert zijn werk zoveel mogelijk op wetenschappelijke inzichten en vertaalt die kennis in zijn handelen in de praktijk.

Sinds 2006 hebt u geen verwijzing meer nodig als u naar een fysiotherapeut wilt. U mag natuurlijk eerst uw huisarts raadplegen als al dat liever doet, maar u bent vrij om zelf te kiezen voor rechtstreeks contact met een fysiotherapeut. We noemen dit DTF: Directe Toegankelijkheid Fysiotherapie.

Per 1 januari 2004 is fysiotherapie (en zijn specialisaties) voor het grootste deel uit de basisverzekering gehaald. Dat betekent dat u in de meeste gevallen aangewezen bent op uw aanvullende verzekering. De zorgverzekeraars hebben verschillende polissen voor de aanvullende verzekeringen uitgegeven. Het is raadzaam na te gaan hoe u verzekerd bent en welke vergoeding voor fysiotherapie (en zijn specialisaties) is opgenomen in uw polis.
Met de meeste zorgverzekeraars hebben wij contracten gesloten.Als we geen contract hebben afgesloten met uw zorgverzekeraar krijgt u zelf een nota, die u aan ons overmaakt. Daarna kunt u deze nota indienen bij uw zorgverzekeraar. De vergoeding is afhankelijk van uw zorgverzekeraar.

De No-claim regeling
Vanaf 1 januari 2006 geldt voor alle ziekenfondsverzekerden van 18 jaar en ouder een no-claim regeling. Voor iedereen van 18 jaar en ouder geldt dat alleen behandelingen fysiotherapie die staan op de chronische lijst vanaf de twintigste behandeling, binnen het basispakket vallen. Uw fysiotherapeut kan u vertellen of uw behandeling op de chronische lijst staat. De kosten vallen dan binnen de no-claim regeling. Wanneer de fysiotherapiekosten onder uw aanvullende verzekering vallen, tellen deze niet mee voor de no-claim regeling. In de meeste gevallen heeft het gebruik van fysiotherapie daarom geen invloed op uw no-claim.

fysio darwin

Benieuwd naar algemene informatie over onze specialisaties? Bezoek dan onze homepagina fysiotherapie Doetinchem