Volg ons via: Like ons:

Kaak-Fysiotherapie  (Oro Faciale FT), wat is dat ?

t_72e52f6ab7

Als u last heeft van :

  • geluiden in het kaakgewricht tijdens het kauwen of bewegen van de onderkaak
  • hoofdpijn, nekpijn, soms schouderpijn, pijn in de hals –
  • vermoeide, “stijve/ gespannen” kauwspieren –
  • duizeligheid – pijn in / voor het oor – pijnlijk,
  • vermoeid gevoel of kramp in de kauwspieren
  • beperkte of asymmetrische mondopening –
  • verergering  door eten, praten, gapen etc. dan …. heeft u waarschijnlijk ‘’CMD’’.

Wat is CMD ?? Het zijn symptomen welke veroorzaakt worden door afwijkingen en/ of dysfunctioneren van het kauwstelsel.
Het zijn (pijn-) klachten uitgaande van het kaakgewricht en/of de kauwspieren. Dit syndroom  wordt ook wel CranioMandibulaire Dysfunctie (CMD) of Temporo Mandibulaire Dysfunctie (TMD) genoemd. Een mond vol… De verstoring van de normale functie van het kauwstelsel kan leiden tot problemen met bijvoorbeeld kauwen, gapen, afhappen van voedsel, praten, de mondopening, zingen, het bespelen van muziekinstrumenten enz.

Hoe ontstaat CMD ? Over het ontstaan van klachten in het kauwstelsel zijn veel theorieën ontwikkeld. Er is echter niet een bepaalde oorzaak aan te wijzen. Soms ontstaan klachten door verkeerde belasting, verkeerd gebruik [knarsen of klemmen] of door overbelasting (kauwgom kauwen). Ook kunnen standsafwijkingen van onder – en bovenkaak, tanden en kiezen leiden tot CMD. Naast bovenstaande voorbeelden valt ook nog te denken aan stress, verkeerd tong-slikgedrag en een verkeerde houding/ stand van de nek, maar ook kan het gebaseerd zijn op het hebben van een verkeerde gewoontes zoals tandenknarsen, klemmen, nagels bijten.

Vooral ook een verkeerd mondopenings- en -sluitingspatroon zijn een belangrijke oorzaak en ook als er veel kiezen ontbreken, kan dit leiden tot overbelasting van het kaakgewricht. Bij een verkeerd openingspatroon, wanneer de kaak te vroeg naar voren schuift en niet eerst roteert, neemt het kaakkopje de discus die in het gewricht ligt, bijvoorbeeld te snel mee naar voren, waardoor secundair pijn ontstaat van o.a. het achterste deel van het kaakgewrichtskapsel, met als gevolg uitstralende pijn, triggerpoints, blokkerende en kanppende kaakgewrichten etc.

Verder kunnen ziekten zoals gewrichtsreuma of psychische spanningen klachten veroorzaken. [zie ook o.a. bij MyoFeedback] Tegenwoordig gaat men ervan uit dat er een complex van factoren is welke CMD klachten veroorzaakt. Diagnose en behandeling De diagnose CMD wordt meestal door uw huisarts of tandarts gesteld. Indien in samenspraak met u beslist wordt dat behandeling of verder onderzoek noodzakelijk is wordt u verwezen naar de fysiotherapeut welke is gespecialiseerd in kaakfunctiestoornissen. Soms echter komt u met oorklachten terecht bij de KNO arts, of met hoofdpijnklachten bij de neuroloog. Deze specialisten zullen u indien wenselijk, verwijzen naar een fysiotherapeut die specifieke kaakproblemen behandelt. Wat doet de kaakfysiotherapeut?

De kaakfysiotherapeut gaat eerst bekijken wat de mogelijke oorzaak is van de klachten. De behandeling kan vervolgens bestaan uit oefeningen en uitleg met als doel de pijn te verminderen en ervoor te zorgen dat de kaak weer normaal kan functioneren. Afleren van verkeerde mondgewoontes en bewegingspatronen, is een belangrijk onderdeel van de behandeling. Massage en ontspanningsoefeningen  worden gebruikt om de pijn te verminderen. Hierbij kan MyoFeedback een belangrijke rol spelen. Werkgroep CranioMandibulaire Dysfunctie In sommige gevallen blijkt bij het onderzoek door de fysiotherapeut dat er door meerdere disciplines naar gekeken moet worden. U kan dan worden doorverwezen naar de Werkgroep CMD. De Werkgroep CMD bestaat uit een Kaakchirurg, een Tandarts/ Gnatoloog (een tandarts gespecialiseerd in kauwfunctiestoornissen), een Fysiotherapeut (Orofaciale therapie) en een Logopedist.

Naast deze disciplines moet soms ook een Orthodontist of Psycholoog ingeschakeld worden Hier wordt wordt een behandeladvies gegeven. Dit advies wordt meegedeeld aan u en aan diegene die u verwezen heeft naar de Werkgroep. Zoals het onderzoek plaatsvindt in multidisciplinair verband zo zal ook de therapie vaak bestaan uit een combinatie van verschillende behandelingen. Voorbeelden hiervan zijn opbeetplaattherapie door de Gnatoloog, afleren van verkeerde slik- tong- en spraakgewoontes door de Logopedist en herstellen of optimaliseren van de functie van het kauwstelsel (gewricht en spieren) door de Fysiotherapeut.Dat kan o.a. door Myo-Feedback. Zie in de linker menubalk.   Samen-werken ! Om tot een goed behandelresultaat te komen is uw medewerking en inzet echt van groot belang; bijv. bij het afleren van bepaalde gewoontes, door het dragen van de opbeetplaat of het doen van oefeningen!!! Alleen als u uzelf hiervoor goed inzet, heeft de behandeling kans van slagen… Doen dus !

InschrijvenStel uw vraag