Volg ons via: Like ons:

m_876ba011d1Myofeedback

Myo-feedback is een vorm van BioFeedback. De verzamelnaam van terugkoppeling van activiteiten van diverse biologische lichaamsfuncties aan de patient, is BioFeedback.
Er is grofweg sprake van 3 soorten terugkoppeling :

  • terugkoppeling van diverse lichaamsfuncties zoals de hartslag [piepjes],
  • ademhaling [curves],
  • terugkoppeling van neurologische activiteit en hersengolven [NeuroFeedback]
  • terugkoppeling van spieractiviteit via een EMG apparaat dat de electrische impulsen omzet in bijvoorbeeld hoorbaar geluid en/of LED schermpjes. Dit heet MyoFeedback.

Ons verhaal hier gaat uitsluitend over het laatste, de MyoFeedback. Een methode om (ont-) spanning in spieren of spiergroepen, (audio-)
visueel terug te koppelen aan de patient, zodat hij of zij zich bewuster kan worden van het aanspannen of ontspannen van die spieren.
Het kan dus zowel gebruikt worden om spiergroepen beter te leren aanspannen, zoals in het geval van bekkenbodemtherapie, of juist om  ”overspannen” spieren te laten ontspannen. Beide invalshoeken zullen hieronder nader worden uitgelegd.
Indicaties voor MyoFeedback zijn onder andere :   Hoofdpijn, spierklachten en triggerpoints [zie ook bij ESWT Shockwave therapie],   RSI / CANS- klachten door verkeerde of te langdurige houdingen achter apparaten [bijv. de PC], of eenzijdig werk, kaakpijn [zie ook Kaak-fysiotherapie] en veel meer…

MyoFeedback ter ontspanning…

Door de grote toename van mensen met chronische nek-schouderklachten in de westerse samenleving is er de afgelopen jaren veel onderzoek gedaan naar spieractivatie-patronen bij deze patiëntengroep. Er is daarbij onder meer gekeken naar afwijkingen in het Electromyogram (EMG) omdat met EMG de spieractiviteit gemeten kan worden. Uit verschillende studies is gebleken dat de spieren van mensen met chronische nek-schouderpijn, bijvoorbeeld Whiplash-patiënten, een hoger activatieniveau hebben dan die van gezonde mensen.  MyoFeedback wordt hier gebruikt als bewustwordings-methode, geheel passend binnen de behandelmethodes die binnen Healing Hands worden gebruikt, om mensen te behandelen met overmatige spierspanningen, en daaruit voortvloeiende pijnklachten, triggerpoints, etc. Vaak is het afweerspanning die zich vastzet in een bepaald patroon dat doorbroken moet worden. Heel vaak zijn na een paar sessies de resultaten al merkbaar.

Myofeedback bij de behandeling van stress en Triggerpoints….zoals bij hoofdpijn-klachten

Vaak denken mensen die veel hoofdpijn hebben, meteen het ergste. Echter, slechts in 10% van de gevallen is er een ernstiger oorzaak te vinden. Dat betekent dat in 90% van de hoofdpijnklachten, de oorzaak te vinden is in leefpatroon, overbelasting, drankgebruik, roken en andere oorzaken. Waar de oorzaak is gelegen in een verkeerde werkhouding, bijv. achter de pc, en er spanningen worden opgebouwd in spiergroepen van nek en schouders, kan myofeedback helpen om deze spanning los te laten. Ook algehele massage technieken spelen hierbij een grote rol.  Zo wordt de hoofdpijn met een totaal-aanpak aan de basis aangepakt.  Eventuele Triggerpoints kunnen worden behandeld met Dry-Needling en ESWT ShockWave [zie menu].

Myofeedback ter training van spiergroepen, o.a. de Bekkenbodem

De meeste spiergroepen van het bewegingsapparaat zijn zeer goed toegankelijk voor training door oefentherapie waarbij door het uitvoeren van bepaalde oefeningen (hoe meer gewicht hoe meer spier- / kracht-  of snelheidtoename ) een bepaald resultaat wordt bereikt. Het zijn de fitness-achtige omgevingen waar dergelijke activiteiten worden ontplooid.   Hoe anders is dat bij de behandeling van de spieren van de bekkenbodem. Veel mensen weten echt niet hoe ze hun bekken moeten kantelen om de lage rug te ontlasten, laat staan dat ze iets met de bekkenbodem kunnen aanvangen….

De bekkenbodem echter, is een ingenieus apparaat waarvan wij ons nauwelijks bewust zijn. Zeker niet van de neurale terugkoppeling die zorgt voor ontlediging van blaas en endeldarm. Maar wat te doen als er een kink in de kabel komt ? Veel vrouwen hebben immers last van urine-incontinentie. (Moeite om soms de plas op te houden.) Er zijn 2 verschillende soorten incontinentie. De zogenaamde urge-incontinentie en de stress-incontinentie. Urge incontinentie  is vaak het gevolg van een hyperactieve blaas-functie waarbij de vrouw voelt dat zij moet plassen, voordat er ook maar urine ”aankomt”.  Urge incontinentie wordt in verband gebracht met herhaaldelijke urineweginfecties en stoornissen in zenuwbanen. In ongeveer 25% van de gevallen gaat het om Urge Incontinentie. Deze vorm van incontinentie wordt vaak met succes behandeld door medicijnen die de blaasfunctie laten ontspannen. Stress Incontinentie is de meest voorkomende vorm, 40%,  waarbij er urine lekkage optreedt bij fysieke drukuitoefening op de bekkenbodem. Er zijn meerdere zaken van invloed op incontinentie, zoals fecale incontinetie en de ‘verzakking’ van de baarmoeder. De verzwakking van de bekkenbodem kan operatief  [TVT / TOT] worden gecorrigeerd, doch veelal kan dit zelfs worden vermeden doordat er met succes eerst een vorm van bekkenbodemtraining wordt toegepast. In bepaalde gevallen is het namelijk zeer goed mogelijk om de bekkenbodem te ”helpen” door myofeedback-ondersteunde oefeningen. Er wordt dan gebruik gemaakt van een speciale electrode die ervoor zorgt dat de bekkenbodemspieren worden gestimuleerd.

Het eindresultaat moet vanzelfsprekend zijn, dat de patient zelf in staat is, te voelen wanneer het nodig is, de bekkenbodem aan te spannen wanneer dat nodig is. Maar in sommige gevallen ook om te leren ontspannen, wanneer deze door verkeerd toegepaste therapie, juist overmatig is getraind. De behandeling van incontinentie problematiek is een teamsport, en er is dan ook een goede samenwerking tussen arts, incontinentieverpleegkundige en behandelend fysiotherapeut.