Volg ons via: Like ons:

Sport-Fysiotherapie

Speciaal sport-klachten-spreekuur !  Heeft u last van bursitis, jumpers-knee, runners-knee, achillespees-problemen, a_ac10a241f1
hielspoor, fasciitis plantaris, of andere veel voorkomende sportklachten ? Het spreekuur voor sport-specifieke klachten is
bepaald op : Maandagavond van 19.00 – 20.30 uur.
Het sportspreekuur kan alleen bezocht worden na telefonische afspraak.
Gebruik hiervoor svp het praktijknummer. (zie contact).
Tijdens dit spreekuur zal de eerste screening en diagnostiek plaatsvinden. Hiervoor wordt ook de echo apparatuur ingezet.
Hierna wordt een afspraak gemaakt voor de intake en 1e behandeling. Vergeet u svp uw Zorgpas niet?

Loop-analyse met High Speed Camera Observation. Voor veel sporters is het van groot belang dat de door hen
uitgevoerde bewegingen verlopen volgens het meest optimale patroon. Om dat te analyseren beschikt de praktijk over een loopband en een High Speed Camera.
Hiermee wordt een analyse gemakt van bijvoorbeeld het looppatroon.
Bepaalde ongewenste acties, zoals bijv. overproneren van de voet, kunnen hiermee worden vastgesteld, gedemonstreerd aan de client en vervolgens worden gecorrigeerd. Ook zeer van belang voor de keuze van het juiste materiaal..!

Wat is sport-fysiotherapie..?  Sportfysiotherapie is bedoeld voor mensen die een blessure hebben opgelopen tijdens sporten en zo snel mogelijk hun sportbeoefening weer willen hervatten. Of voor mensen die op een andere manier een blessure hebben opgelopen waardoor ze op dit moment niet in staat zijn hun sportbeoefening te hervatten. Ook voor mensen die op dit moment niet sporten maar dit wel willen. Hoe pakt u dit aan? Welke bewegingsprogramma’s zijn voor u geschikt? Ook als u een chronische ziekte of handicap heeft?

Vakwerk…  De sportfysiotherapeut helpt u als u een blessure hebt of overtraind bent. U wilt zo snel mogelijk weer aan de slag. Desnoods met een alternatief trainingsschema, maar u wil blijven sporten als dat kan en uw conditie behouden. Een sportfysiotherapeut begrijpt wat er tijdens sporten gebeurt en snapt daarom hoe u geblesseerd bent geraakt.

De behandeling wordt afgestemd op uw mogelijkheden en anderzijds op de sport die u beoefent. Hij of zij kijkt naar uw motoriek en analyseert de blessure die is ontstaan. Aspecten als coördinatie, snelheid, lenigheid, kracht en uithoudingsvermogen worden in de behandeling betrokken.

Uw sportfysiotherapeut kan kiezen uit verschillende behandelmogelijkheden zoals oefenprogramma’s met of zonder gebruik van trainingsapparatuur. Braces of taping, mobiliserende technieken en diverse ondersteunende en geavanceerde diagnostische of behandelapparatuur zoals kunnen ook deel van de behandeling uitmaken.

Voor welke klachten en vragen is sportfysiotherapie geschikt?

  • uiteraard sportblessures,  zoals runners- of jumpersknee, knieklachten, hielspoor, fasciitis plantaris, achillespees problemen etc etc.
  • andere klachten waardoor u niet meer kunt sporten
  • blessurepreventie advies
  • advies in uw keuze voor een bepaalde sport, beste aanpak, materiaal, kleding en schoeisel
  • sportmedische begeleiding van trainingsprogramma’s en prestatieverbetering
  • EHBSO: eerste hulp bij sportongevallen

Of fysiotherapie ook uw klacht kan verhelpen, moet blijken tijdens de screening en/of de intake en onderzoek maar is tevens afhankelijk van uw eigen inzet.

Wat gebeurt er tijdens  het eerste consult? Als u zonder verwijzing komt (dat kan tegenwoordig) wordt er een afspraak gemaakt voor een screening. Tijdens de screening wordt uw klacht uitgebreid onderzocht en wordt er gekeken of er een indicatie is voor sportfysiotherapie. Tevens wordt er vastgesteld of het wellicht verstandig is dat uw klachten toch eerst door huisarts en/of specialist worden bekeken. Is dit het geval, neemt de sportfysiotherapeut contact op met uw huisarts en verwijst u terug.

Als er een indicatie is voor sportfysiotherapie volgt er een intake en onderzoek na de screening. Er worden eventueel aanvullende gegevens gevraagd en er vindt een lichamelijk onderzoek plaats. De sportfysiotherapeut kijkt daarbij niet alleen naar de klacht zelf, maar onderzoekt tevens waardoor de klacht ontstaat. Ook bekijkt de sportfysiotherapeut of de patiënt andere lichamelijke problemen heeft die toe te schrijven zijn aan de klacht. Aan de hand van de uitkomsten wordt samen met u een behandelplan opgesteld, een prognose gegeven en een afspraak voor een behandeling gemaakt.

De huisarts of specialist kan u ook doorverwijzen. Er vindt dan geen screening plaats, dit heeft de verwijzend arts al gedaan. De werkwijze bij verwijzing is gelijk aan het bovenstaande na de screening. Tevens wordt de echo vaak ingezet om de diagnose te bevestigen en de progressie van het herstel  te volgen.